Setka Game

Gra Setka Game służy rozwijaniu umiejętności koncentracji uwagi. Polega ona na zaznaczaniu kursorem myszki kolejnych liczb od 00 do liczby 99. W zależności od wybranej wersji trudności poprawnie zaznaczone liczby zostają podświetlone na stałe, bądź podświetlenie prawidłowo zaznaczonej liczby znika po chwili. W wersji trudnej, dodatkowo wszystkie liczby po każdym prawidłowym zaznaczeniu są ponownie losowo układane. Czas mierzony jest dla całości wykonywanego zadania oraz podawane są międzyczasy każdej prawidłowo zaznaczonej dziesiątki. Mierzone są także błędne zaznaczenia liczb.

W zadaniu tym każda prawidłowo zaznaczona liczba zostaje podświetlona na kolor czarny. Powoduje to, że liczby zaznaczone pod koniec są nieco łatwiejsze do odszukania, niż te umieszczone na początku.
W tym wariancie prawidłowo zaznaczone liczby nie zostają podświetlone na kolor czarny. Oznacza to, że znalezienie każdej liczby jest tak samo trudne.
W tym zadaniu każde prawidłowe zaznaczenie liczby powoduje losowanie wszystkich liczb i ułożenie ich w nowej konfiguracji. Znacznie podnosi to trudność wykonywanego zadania, ponieważ niemożliwe jest zapamiętywanie położenia kolejnych liczb.

Kontakt Kontakt